Pages

Tuesday, June 28, 2011

رويا

باورم نميشه که دوتا از بزرگ ترين های موسيقی که بيست و چند ساله دربست مريدشونم با هم کنسرت داشتن. ديدن ادگار و برايان در کنار هم فقط شبيه به يه رويا ست و بس. اميدوارم ويدوي اين بزودی بياد بيرون.

1 comment:

Raouf said...

"key koja ki ... !